CFD Handel

CFD Handel 

Wat is de handel in CFD?

1cfd1CFD’s ( Contracts for difference ) zijn mechanismes in de derivaat handel, die het de handelaar mogelijk maakt om veranderingen in prijs te verhandelen van diverse financiële activa zoals grondstof “futures” en vermogens indexen.

CFD’s verschaffen een eenvoudig te begrijpen techniek om in diverse markten te investeren zonder de noodzaak om wat voor aandeel dan ook te bezitten, in de onderliggende waarborg waarop het contract is gestructureerd. Handelaren beschouwen CFD’s als een geldig alternatief om de grenzen van het handelen te verleggen.

CFD Handelsgids:

Wat Zijn CFD’s?

CFD’s zijn feitelijk vormen van een overeenkomst tussen twee geïnteresseerde partijen, te weten de koper en de verkoper. In essentie kunt U de CFD gebruiken om winst te maken via de variatie in prijs van een uitgebreide selectie van activa verdeeld over de 4 belangrijkste handels categorieën:
valuta’s , indexen, aandelen & grondstoffen.

Bijvoorbeeld, indien de prijs van een specifiek onderpand aan het dalen is binnen een goed gedefinieerde opgaande trend, dan kunt U beoordelen of het haalbaar is om die activa te kopen gebruik makende van een CFD. Het belangrijkste doel bij zo’n actie zou dan zijn dat U de CFD op een later tijdsstip zou kunnen verkopen nadat de prijs is vastgesteld om zo winst te behalen.

Hoe Worden CFD’s Gecrëerd?

U kunt een CFD opstellen door het te baseren op een kapitaalindex, wat een financiële index is bestaande uit een voorbestemde sectie van de wereldwijde aandelen markten. Bijvoorbeeld, de belangrijkste indexen in de VS zijn de Dow Jones ( Industrial average ), de S&P 500 en de NASDAQ.

Stel dat U heeft waargenomen dat zich op de NASDAQ recentelijk twee keer een “double bottom” situatie heeft voorgedaan maar de 2e keer met een hogere “ rebound”. U zou nu deze waarneming kunnen benutten door de NASDAQ aan te schaffen via een CFD. Door dit te doen moet U zich er wel van bewust zijn dat U tijdens dit proces geen fysiek deel van de NASDAQ heeft gekocht. Indien de prijs hoger uitkomt dan voorspeld dan zou U uw CFD op een latere datum met winst kunnen verzilveren.

U kunt een CFD ook baseren op een grondstof “future” ,wat in principe een overeenkomst is
tot het kopen of verkopen van een bepaalde hoeveelheid van een specifieke grondstof zoals olie, mais, graan of goud etc op een vooraf gedefinieerde datum en prijs. Door dit te doen speculeert U feitelijk op een geselecteerde grondstof omdat de prijs hiervan schommelt over een gegeven tijdsperiode inachtneming met de vraag en aanbod ervan.

Waarom een CFD gebruiken?

Er zijn meerdere voordelen voor het gebruik van dit investeringsmiddel tegenover de meer traditionele methodes.De eerste is dat U geen enkel stuk van de onderliggende activa hoeft te bezitten.Ter verduidelijking: wanneer U handelt met CFD’s heeft U toegang tot een uitgebreide “leverage” faciliteit.. Hierdoor kunt U een grote positie innemen slechts gesteund door een kleine storting.

Bijvoorbeeld, stel voor dat uw CFD makelaar U een leverage geeft van 100:1. U kunt hierdoor een CFD opstellen gebaseerd op b.v. goud door een positie van $100,000,- in te nemen gesteund door slechts $1000,- van uw eigen geld. Daar staat tegenover dat hoewel de “leverage” de mogelijkheid geeft om grotere winsten te behalen zal het ook het risico aanzienlijk doen toenemen. Daarom , het wordt U aangeraden om eerst het concept van geldmanagement zo snel mogelijk te begrijpen om zodoende uw handelsrekening te beschermen, indien U gaat handelen in CFD”s

Er zijn meerdere andere spannende voordelen verbonden aan het handelen met CFD’s op de financiële markten. Zo stellen zij U in staat om winst te maken bij zowel stijgende als bij dalende markt omstandigheden. Daar komt bij dat elke winst die U behaalt via CFD’s niet onderhevig is aan overdrachtsbelasting omdat U de onderliggende activa nooit echt bezit. En CFD makelaars berekenen minimale vergoedingen en commissies voor hun diensten.

Consequent Kwaliteits CFD Beslissingen Nemen:

Om succesvol in CFD’s te handelen dient U een psychologie te ontwikkelen die U toestaat om consequent en voor een langere periode de juiste keuzes te maken. Het ontwikkelen van deze gave is zeer belangrijk aangezien U moet leren hoe U snel en op de juiste manier kunt inspelen op alle nieuwe ontwikkelingen die zich constant voordoen op de financiële markten.

U heeft niet de luxe positie om uw mentaliteit door wat dan ook te laten afleiden. En U zult ernaar moeten streven om uw emoties en onderbuikgevoelens over uw beslissingen qua handel niet te laten beïnvloeden. In tegendeel, U zult een schild dienen te ontwikkelen tegen alle omliggende stimulansen tijdens het handelen in CFD’s zodat U op een professionele manier kunt handelen.
U zult een goede geld management tactiek moeten ontwikkelen zodat U uzelf niet verhandelt en daarbij uw handelsrekening blootstelt aan een “margin call” . Door dit te doen kan U het stressniveau tot een minimum beperken en met een kalmere houding handelen. Op die manier bent U in een betere positie om de juiste beslissingen te nemen.

Daarentegen, als U niet de juiste maatregelingen neemt om de mogelijke “margin calls” te vermijden, zult U zich constant zorgen maken of uw lopende CFD transacties wel duurzaam zullen zijn. Onder die omstandigheden zult U extreem gejaagd en afgeleid zijn aangezien de “margin call” een pijnlijke ervaring kan zijn die bovendien kan leiden tot een aanzienlijke psychologische schade.

Samenvattend, U zult moeite hebben om een hoge standaard van kwalitatieve handelsbeslissingen te nemen, en daarnaast dient U ook te wedijveren met de wereldwijde financiële en economische ontwikkelingen in de markt en moet U daar snel op kunnen reageren. Als zodanig zult U kunnen waarderen dat de handel in CFD’s kunde en ervaring vereist om er succes mee te hebben.

 

Adam

More About

Adam is an experienced financial trader who writes about Forex trading, binary options, technical analysis and more.

View Posts - Visit Website

Comments are closed.