Nederlandse Forex Brokers (AFM Regulering)

NederlandDe forex markt wordt universeel aanvaard binnen Europa, zelfs door de Nederlandse regulerende autoriteiten, die tot nog toe enigszins neerkeek op de binaire opties markt.

Als de beheerder van alle regelgevingen en protocollen in Nederland als het gaat om investeringen in de financiële markten, accepteert de Autoriteit Financiële Markten (ofwel AFM) forex als een legale vorm van de investering, en geeft licenties aan lokale bedrijven die willen opereren als Nederlandse forex brokers. Buitenlandse bedrijven met en licentie zijn ook in staat om te concurreren in de Nederlandse forex markt waarbij de inlandse bedrijven ongehinderd blijven.

Nederlandse Forex Brokers

Het volgende is een lijst van Forex brokers in Nederland.

Broker Info Bonus VS Handelaren Rekening Openen

De volgende bedrijven hebben een licentie voor Nederlandse forex brokers: • Easy Forex Trading Limited • Strato Markets • Forex Capital Markets Limited • Forex TG Ltd • Forexmax Limited • Forextime Ltd • Gain Capital – Forex.Com UK Limited • iFOREX (Cyprus) Ltd • Roboforex (Cy) Ltd

Er zijn veel andere bedrijven geregistreerd als Nederlandse forex brokers, maar we hebben besloten om de lijst in te korten vanwege ruimtebeperkingen.

De classificatie van licenties betekent dat forex makelaars die willen opereren als Nederlandse forex brokers een licentie moeten verwerven voor de verschillende servicecategorieën die zij beleggers willen aanbieden. Ongeacht de licentiecategorie van Nederlandse forex brokers, zal het register van de AFM altijd kunnen bevestigen of een forex broker de nodige licentie bezit.

Hoe worden Forex Brokers in Nederland gereguleerd?

De AFM houdt een register bij van alle bellegingsondernemingen. Dit register kan worden geraadpleegd op de website van de AFM. Delen van die lijst zullen hieronder worden gereproduceerd.AFM1

De AFM heeft ook een zoekmachine waar handelaren de wettelijke status van de bedrijven ingedeeld als Nederlandse forex brokers kunnen bevestigen. In tegenstelling tot de binaire opties situatie waarin slechts één inlands Nederlands bedrijf een vergunning heeft om zaken te doen als broker, heeft de AFM vele vergunningen gegeven aan inlandse bedrijven als Nederlandse forex brokers.

AFM2

Dus wat zijn de regels en voorschriften met betrekking tot Nederlandse forex brokers?

Regels en voorschriften van Forex Brokers in Nederland

afmNederlandse forex makelaars worden door de AFM verplicht zich te houden aan bepaalde regels en voorschriften met betrekking tot de bedrijfsvoering. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot sancties, publieke waarschuwingen, de plaatsing van instellingen onder geheime hechtenis, het intrekken van vergunningen, de annulering of weigering van registratie, boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging. De belangrijkste eisen voor het uitvoeren van het bedrijf voor Nederlandse forex brokers zijn als volgt:

a) Financiële rapportage: De AFM heeft strenge financiële rapportage-eisen waaraan gereguleerde beleggingsondernemingen (inclusief Nederlandse forex brokers) zich moeten houden. Bedrijven zijn verplicht om op regelmatige basis rapporten van verschillende aspecten van hun bedrijf aan de AFM bekend te maken, zoals handelsvolume en handelsgegevens van cliënten.

b) Openbaarmaking van Kapitaal: De AFM vereist alle Nederlandse forex beursvennootschappen om bekend te maken indien het geplaatste kapitaal is veranderd met meer dan 1% binnen een kwartaal.

c) Een belangrijke voorwaarde voor in het buitenland geregistreerde forex brokers is dat ze lokale vestigingen moeten oprichten en licenties moeten verkrijgen voor deze takken voordat ze kunnen worden gemachtigd om hun forex producten aan te bieden aan het beleggend publiek. De AFM kijkt met wantrouwen naar praktijken waarbij buitenlandse bedrijven in Nederland adverteren en van Nederlandse beleggers verwachten dat ze bankoverschrijvingen naar het buitenland doen om gebruik te kunnen maken van hun diensten. Als een buitenlandse forex broker de intentie heeft om zaken te doen met Nederlandse klanten, dan moet het bereid zijn om een functionele tak in Nederland op te richten.

De status van Forex reguleringen in Nederland

Forex brokers worden door de AFM als beleggingsondernemingen beschouwd, en worden als zodanig behandeld in alle documentatie afkomstig van de website van de AFM. De forex regelgeving in Nederland is geschikt voor inlandse en buitenlandse forex brokers. Inderdaad zijn er verschillende buitenlandse forex brokers die kantoren hebben in Nederland en een licentie hebben verworven voor hun bedrijf.

Het is relevant om de regulering van alle bedrijven te begrijpen die betrokken zijn bij forex investeringen in Nederland, omdat de AFM geen breed-gebaseerde licenties uitgeeft. Licenties zijn specifiek voor het soort zaken dat een beleggingsmaatschappij zal voeren. Een code wordt aan elke categorie licentie toegevoegd. Deze categorieën zijn als volgt:

BELEGGINGSDIENSTEN

  a = het ontvangen en doorgeven van orders = ontvangen en doorgeven van orders  met betrekking tot één of meer financiële instrumenten.
  b = Uitvoeren bestellingen for rekening van klanten = uitvoering van orders voor rekening van klanten of het zaken doen dmv het kopen of verkopen van één of meer financiële instrumenten voor rekening van cliënten.
  c = vermogensbeheerder = portfoliomanagement, portefeuilles beheren in overeenstemming met de mandaten die door klanten op een discretionaire klant-voor-klant basis, voor zover die portefeuilles één of meer financiële instrumenten bevatten
  d = beleggingsadvies = het verstrekken van persoonlijke aanbevelingen aan een cliënt met betrekking tot één of meer transacties in verband met financiële instrumenten.
  e = overnemen of plaatsen met plaatsingsgarantie = het overnemen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie en/of het plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie.
  f = plaatsen zonder plaatsingsgarantie =  het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie

INVESTERINGSACTIVITEITEN

  a = handel for eigen Rekening = handelen voor eigen rekening met eigen kapitaal dat resulteert in het sluiten van transacties met behulp van één of meer financiële instrumenten
  b = multilaterale handelsfaciliteit = ofwel multilateral Trading Facilities (MTF)  zijn een multilateraal systeem dat meerdere koop- en verkoop interesses van derden in financiële instrumenten in overeenstemming met de niet-discretionaire regels samenbrengt

NEVENDIENSTEN

  a = bewaring = bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en / of zekerhedenbeheer
  b = kredietverlening = het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om hem in staat te stellen een transactie uit te voeren in één of meer financiële instrumenten, waarbij de onderneming die het krediet of de lening verstrekt bij de transactie betrokken wordt
  c = bedrijfsadvisering = advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en aanverwante zaken en adviezen en diensten met betrekking tot fusies en overnames van ondernemingen
  d = valutawisseldiensten = valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.
  e = analistenrapporten = investeringsonderzoek op het gebied van beleggingen en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten
  f = diensten in verband overnemen emissie = diensten in verband met het overnemen
  g = diensten / activiteiten in grondstoffen = diensten / activiteiten in investeringsdiensten gerelateerd aan grondstoffen

Leave a Reply