BaFin Reglerade Forexmäklare

BaFin reglerade forexmäklare

Den federala finans tillsynsmyndigheten i Tyskland (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eller BaFin) är den tyska myndigheten som ansvarar för reglering av den finansiella marknaden i Tyskland. Alla företag som är verksamma inom finansbranschen i Tyskland omfattas av BaFin:s regelverk. Dessa företag är bland annat banker, försäkringsbolag, forexmäklare och aktiemarknaderna. Financial Services Integration Lagen antogs 2002 och denna lag födde BaFin.

De främsta BAFIN-regerade Forexmäklarna 2014

Nedanstående tabell visar fåra främsta BaFin-reglerade forexmäklare. För mer information och kontouppgifter om de enskilda mäklarna, klicka på knappen i tabellen.

Mäklare Info Bonus Amerikanska handlare Öppna konto
Varengold Bank FX Spread: 2 Pips
Hävstång:
Minsta insättning: $2500
Demo-konto: No
N/A Gå till mäklarenLäs recensionen

Om BAFIN

bafin logo

Funktioner hos  BaFin kan brett klassificeras i tre:

a) Solvenstillsyn

b) Marknadstillsyn

c) Investerarskydd

Vid utförandet av sitt solvenstillsynsmandat, hjälper BaFin säkerställa att banker (vissa av dem är i forex mäkleriverksamheter), finansiella tjänster institutioner och BaFin reglerade forexmäklare kan uppfylla sina betalningsförpliktelser till sina kunder.

Under sin övervakande roll på marknaden, ser BaFin också till att branschens bästa praxis och normer i yrkesetiska kan underhållas för att säkerställa integriteten på de finansiella marknaderna och investerarnas förtroende.

BaFin har också en roll i skyddet för investerare. BaFin försöker också aktivt att förhindra finansiella företag från att bedriva otillåten finansiell verksamhet.

I en mer allmän mening, kan BaFin uppgifter delas upp enligt följande:

a) Övervakning av kreditvärdigheten hos finansiella institut och BaFin reglerade forexmäklare. Utgångspunkten bakom detta är att när kreditvärdigheten hos en BaFin reglerad forexmäklare är osäker, kan detta vara de första tecknen på att allt inte är bra med en mäklare. Genom att övervaka denna statistik skall den kunna rädda investerare från förluster.

b) Övervakning av BaFin reglerade forexmäklare för att säkerställa att de är solventa och flytande, med lämpliga strategier för riskkontroll och förvaltning.

c) BaFin kräver också att alla BaFin reglerade forexmäklare måste lämna in sina reviderade rapporter och bokslut med jämna mellanrum för bedömning.

d) BaFin kontrollerar för att se till att kränkningar av någon av de BaFin reglerade forexmäklarna i områdets prismanipulationer undviks.

e) BaFin befogar också att genomföra undersökningar och åtala forexmäklare som är misstänkta för samröre som är skadliga för utvecklingen av marknaden.

Riktlinjer för BaFin Reglerade Mäklare

What does it take to become an BAFIN regulated forex broker? In discussing this, we have to rememeber that BaFin regulates forex brokers, as well as the banking industry in Germany. Deutsche Bank and Commerzbank are two of the largest banks in Germany and as liquidity providers in the forex market, the relationship of BaFiN regulated forex brokers and these banks are relevant.

Vad krävs det för att bli en BaFin reglerad forexmäklare? När vi diskuterar detta, skall vi komma ihåg att BaFin reglerar forexmäklare, samt banksektorn i Tyskland. Deutsche Bank och Commerzbank är två av de största bankerna i Tyskland och är likviditetsgaranter i valutamarknaden, förhållandet mellan BaFin reglerade forexmäklare och dessa banker är relevanta.

a) BaFin reglerade forexmäklare måste uppfylla ett minimikapitalkrav. Detta kapital ska täcka kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker hos den del av mäklaren. Detta är nödvändigt för att kundernas ställning garanteras och att uttagsförfrågningar kan lösas snabbt. Många av dessa BaFin reglerade forexmäklare bokförs med Commerzbank och Deutsche Bank, som också är aktörer i Forexbranschen. Beroende på vilken kategori den finansiella institutionen tillhör, sträcker sig detta belopp från 730.000 euro till 5 miljoner euro.

b) Det finns rapporteringsstandarder som alla BaFin reglerade forexmäklare måste uppfylla. Finansiella rapporter som har granskats skall lämnas till BaFin med jämna mellanrum. En av de parametrar som mäklare måste deklarera är deras tillstånd av likviditet. Då BaFin reglerar tyska banksektorn, är det oftast lättare att upptäcka tillståndet hos faktiska solvens BaFin reglerade mäklare och jämför med vad mäklarna har förklarat i sina rapporter.

c) BaFin reglerade forexmäklare måste ha minst två ledande befattningshavare (verkställande direktörer), som måste ha förvärvats under sin yrkeskarriär och ha tillräcklig teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att göra det möjligt för dem att utföra sina arbetsuppgifter. Dessa personer får heller inte vara svartlistad av det federala centrala registret och centralhandelsregistret.

d) Innan en mäklare kan licensieras som en BaFin reglerad valutamäklare, måste tillståndsansökan ha en affärsplan som är livskraftig och anger vilken typ av den föreslagna verksamheten, organisationsstrukturen och de föreslagna interna kontrollsystemen.

 

Uppskatta en BaFin Reglerad Mäklare

BaFin har mekanismer på plats för att göra det möjligt för investerare att ha offentliga kontrollställningar hos en BaFin reglerad valutamäklare innan de bestämmer sig att skicka sina pengar till en sådan mäklare. Detta görs vanligen via BaFin webbplats genom att ge handlare och användare möjligheten att begära en mäklares status och ibland tar BaFin själv initiativ till att göra periodiska meddelanden om mäklare som antingen är oreglerade, eller de som är i konflikt med BaFins höga standarder.

Adam

More About

Adam is an experienced financial trader who writes about Forex trading, binary options, technical analysis and more.

View Posts - Visit Website

Leave a Reply